Logo MEFANET
Publikační platforma MEFANET
 
 

ICT infrastuktura

Jedním ze základních cílů projektů MEFANET je podpora a rozvoj výuky medicínských oborů s využitím moderních informačních a komunikačních technologií. Jako nástroj k tomuto cíli bylo pro sít MEFANET vyvinuto originální a jednotné řešení vzdělávacích webových portálů, které slouží společně s centrální bránou k nabízení a sdílení digitálního vzdělávacího obsahu. Díky tomu vzniká a neustále roste unikátní prostor pro spolupráci a sdílení zdrojů.

Vzdělávací webový portál je oficiální publikační platformou sítě MEFANET pro zveřejňování elektronických verzí pedagogických děl a multimediálních učebních pomůcek. Jeho hlavní úlohou je zpřístupnění všech typů elektronických didaktických materiálů vytvářených napříč celou sítí MEFANET. V současnosti existuje jedenáct instancí portálové platformy vyvíjené v rámci projektu MEFANET a zastřešující centrální brána, která umožňuje efektivní vyhledávání nad veškerým dostupným obsahem.

Lokální instance ovšem na lékařských fakultách nenahrazují zavedené systémy LMS. Ve srovnání s LMS poskytují edukační portálové platformy další nástroje pro elektronické publikování s definovanými pravidly pro hodnocení kvality. Dále poskytuje uživatelům jednotný autentifikační rámec, takže není třeba vytvářet si deset různých účtů pro každou portálovou instanci.

Síť zapojených fakult

Fakulta biomedicínského inženýrství Českého vysokého učení technického v Praze Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Jesseniova lekárska fakulta v Martine Univerzity Komenského v Bratislave Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Fakulta zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Hradci Králové Lékařská fakulta v Hradci Králové Univerzity Karlovy v Praze Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Lékařská fakulta v Plzni Univerzity Karlovy v Praze 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze